Begeleiding Professionals

De ontwikkelingen op het gebied van finance en control volgen elkaar in hoog tempo op. Het streven naar toenemende transparantie vereist bijvoorbeeld een andere inrichting van bedrijfsprocessen en de planning en control cyclus. Dari streeft ernaar om al haar medewerkers te voorzien van de juiste bagage van actuele en diepgaande bedrijfseconomische kennis. Om dat ontwikkelingsproces te faciliteren zijn fieldmanagers aangesteld die onze professionals coachen en begeleiden. Maandelijks (of vaker als daar behoefte aan bestaat) monitoren zij onze medewerkers, zodat direct op eventuele kansen en knelpunten wordt ingesprongen.

Al onze fieldmanagers zijn vakinhoudelijk uitstekend onderlegd en onderhouden nauwe contacten met de diverse klanten, zodat zij precies weten welke ontwikkelingen er spelen. Tijdens fieldbezoeken overleggen zij niet alleen met de verantwoordelijke finance professionals, maar is ook tijd ingeruimd om de vorderingen met de klant te evalueren. Om de vertrouwensrelatie te waarborgen krijgen finance professionals tijdens hun dienstverband een vaste fieldmanager toegewezen.

Binnen Dari is het fieldmanagement onder andere verantwoordelijk voor evaluaties op basis van het effectieve competence en performance model dat binnen Dari wordt gehanteerd, zoals doelstelling-, functionering- en beoordelingsgesprekken. Bovendien vormen onze fieldmanagers het eerste aanspreekpunt op het gebied van opleidingen en trainingen.

Dari Financial Services heeft samen met 2Trust een uniek concept ontwikkeld, genaamd ZZR! Voor werknemers die meer willen 'ondernemen' en voor ZZP-ers die meer 'zekerheid' willen!

Meer Lezen

HR

“Bij Dari voel ik mij thuis en krijg ik de ruimte om mezelf te ontplooien. Dari past goed bij mijn gevoel.”

-Rosanne-

Direct contact? 070 311 76 90 of stuur ons een email info@dari.nl

© 2017 dari.nl | Terms of Use | Privacy | Contact